Страница 1 из 1

Дитячий чемпіонат України з сьогі - 2018

СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:07
IsumiSan
"Затверджую"
Президент УФС
Байденко Б.В.
02 "січня" 2018 р.

Положення про проведення "Дитячого чемпіонату України з сьогі - 2018"
1. Мета турніру: популяризація гри сьогі в Україні, визначення найсильнішого гравця України серед гравців віком до 18 років.
2. Місце і час проведення турніру: 24 - 26 березня 2018 р., загальноосвітный навчальний заклад № 219, за адресою: проспект Оболонський, 2-б (станція метро «Оболонь»).

3. Учасники турніру:
До участі в турнірі допускаються громадяни України та іноземні громадяни, які засвоїли правила гри та яким на момент турніру не виповнилось 18 років.

4. Регламент турніру: 7 турів, система Мак-Магон (при кількості учасників менше 16 чоловік турнір проводиться за швейцарською системою).

5. Контроль часу: 30 хвилин на партію + бойомі 1 хвилина на хід.

6. Особливі положення:
а) Сеннічіте - партія переграється з укороченим контролем часу: 10 хвилин без бьойомі.
б) Дзісьогі - проводиться підрахунок очок згідно "27-очкової заявної системі". (Ладдя і слон при підрахунку коштують 5 очок, король - 0 очок, решта - по 1 очку). Рішення про виникнення одного з даних положень в партії гравців приймається і фіксується головним суддею турніру.

7. Розклад турів:
24 березня (субота):
11-30 - відкриття турніру,
12-00 - 1 тур,
14-00 - 2 тур,
16-00 - 3 тур
25 березня (неділя):
10-00 - 4 тур,
12-00 - 5 тур,
14-00 - 6 тур
26 березня (понеділок):
10-00 - 7 тур,
12-00 - закриття турніру, нагородження.

8. Нагородження:
8.1. Учасники, які посіли 1-3 місця, нагороджуються медалями, дипломами та цінними призами.
8.2. Місця в турнірі визначаються відповідно до кількості очок Макмагона (при швейцарській системі - за кількості набраних очок).
8.3. У разі однакової кількості очок Макмагона (набраних очок) місця визначаються з використанням наступних показників (в порядку убування пріоритетів):
- Коефіцієнт Бухгольца (SOS)
- Коефіцієнт Бергера (SODOS);
- особиста зустріч.
8.4. При збігу всіх показників п. 8.3 у учасників, які ділять призове місце, між ними буде проведено додаткове змагання на умовах, які визначить головний суддя турніру.

9. Внесок за участь у турнірі:
9.1. Розмір турнірного внеску - 120 гривень
9.2. Для учасників молодше 14 років та для Членів УФС турнірний внесок – 60 грн.
9.3. Всі витрати гравців щодо участі в турнірі несуть організації, що відряджають.

10. Головний суддя турніру - Байденко Б.В. (066) 341-01-57.

Re: Дитячий чемпіонат України з сьогі - 2018

СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:25
Tengen
Зачем последний тур переносить на третий день? Это лишние расходы на проживание и питание для приезжих. И всё из-за одного тура?

Re: Дитячий чемпіонат України з сьогі - 2018

СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:29
IsumiSan
Этот турнир будет проходить в рамках международного шахматного фестиваля "Киевская весна", и многие из участников параллельно будут принимать участие и в шахматном турнире.
Кстати, для всех желающих взрослых параллельно будет проводиться дружеский турнир по сёги (на том же месте в те же даты). Его положение будет позднее.
Желающим принять участие в турнире рекомендую сообщить о своем намерении заранее - для организации поселения и питания по доступным ценам.

Re: Дитячий чемпіонат України з сьогі - 2018

СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:35
Tengen
Вопрос опять в одном туре. Вам нужны участники из других городов? Или из-за одного тура будет турнир Киева?

Ukrainian Youth Open Shogi Championship - 2018

СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:50
IsumiSan
Ukrainian Shogi Federation in cooperation with Ukrainian Chess Federation invites Ukrainian and foreign citizen Shogi players to participate in Ukrainian Youth Open Shogi Championship - 2018, that will be held during 28th International Chess Festival "Kyiv Spring" (from 25th March till 1st April 2018).
Those players, who at the time of the tournament are under 18 years, are invited to take part in Ukrainian Youth Open Shogi Championship.
For players older than 18, friendly Shogi tournament will be organised at the same time.

1. The purpose of the tournament: Shogi promotion in Ukraine, determination of the strongest Shogi player in Ukraine among players under 18.
2. Tournament place and date: 24th - 26th March, Kyiv, school № 219, Obolonsky ave., 2-b (Obolon metro station).

3. Rules of the tournament: 7 rounds, McMahon system (or Swiss system in case of less than 16 participants).

4. Time control: 30 minutes for each player + 1 minute byo-yomi per move.

5. Special regulations:
a) Sennichite - the game must be replayed with a shortened time control: 10 minutes without byo-yomi.
b) Dzishogi - a score is calculated according to the "27-point system". (Rook and Bishop costs 5 points each, King costs 0 points, all other pieces - 1 point). A decision for the appearrence of one of these cases in the players' game is taken and fixed by the main judge of the tournament.

6. Tournament schedule:
March 24 (Saturday):
11-30 - Opening ceremony
12-00 - 1st round,
14-00 - 2nd rounds
16-00 - 3rd rounds
March 25 (Sunday):
10-00 - 4th rounds
12-00 - 5th rounds
14-00 - 6th rounds
March 26 (Monday):
10-00 - 7th round,
12-00 - closing and prizegiving ceremony.

7. Rewarding:
7.1. Participants who occupy 1st, 2nd and 3rd places in Ukrainian Youth Shogi Championship are awarded with medals, diplomas and valuable prizes.
7.2. The places in the tournament are determined according to the number of McMahon points (for the Swiss system - the number of scored points).
7.3. In the case of an equal number of McMahon Points (scored points), the places are determined using the following indicators (in decreasing order of priority):
- Buhgolz coefficient (SOS)
- Berger coefficient (SODOS);
- a result of game.
7.4. If all criterias from 7.3 point are still equal for the prize-winning participants, an additional competition will be held between them with conditions determined by the main judge of the tournament.

8. Contribution for participation in the tournament:
8.1. The tournament fee is 120 UAH
8.2. For participants under 14 years of age and for the Members of the USF the tournament fee is 60 UAH.
8.3 All expenses of players for participating in the tournament should be put on the sending organizations.

9. The main judge of the tournament is Boris Baydenko
tel: +38(066) 341-01-57
e-mail: baydenkobv@gmail.com

Preliminary registration is required. If you need help with non-expensive accomodation and meals, please contact via e-mail in advance.
Complex meals with prices near 2$ are expected for preliminary registered participants.